Posts Tagged: Aleksander Świętochowski

Pozytywizm w Polsce – ogólna charakterystyka. Sytuacja polityczna w zaborach.

Najważniejsze założenia pozytywizmu zachodnioeuropejskiego wzbudziły duże zainteresowanie na ziemiach polskich dzięki działalności wychowanków Szkoły Głównej, którzy przystosowując je do rodzimych warunków, stworzyli odmianę pozytywizmu, tzw. „pozytywizm warszawski”. Wychowankami wspomnianej uczelni byli niemal wszyscy wielcy ludzie tej epoki: Aleksander Świętochowski, Henryk…Całe wypracowanie →

My i wy – jako Manifest młodego pokolenia -Aleksander Świętochowski

Manifest młodego pokolenia, pióra Aleksandra Świętochowskiego My i wy ukazał się w Przeglądzie Tygodniowym w 1871 r. Przeciwstawiając się zarzutom konserwatystów na program i działalność młodych, autor zdefiniował oba obozy. Świętochowski swoje pokolenie, czyli młodych nazwał orędownikami postępu. Ich program to założenia i…Całe wypracowanie →