III Gimnazjum

Felieton – Pojęcie, cechy

Felieton – wypowiedź dziennikarska niewielkich rozmiarów napisana lekkim, przystępnym, atrakcyjnym językiem, często zawierająca elementy humoru i satyry. Tematem felietonu może być zarówno ważny i aktualny problem, jak i zwykła ciekawostka, którą autor przedstawia w sposób subiektywny. Cechy felietonu: tekst niewielkich…Całe wypracowanie →

Umberto Eco – Drugie zapiski na pudełku od zapałek – Jakie stwierdzenie w tekście jest według Ciebie najważniejsze i dlaczego?

Uważam, że najważniejszym stwierdzeniem w tekście Umberto Eco Drugie zapiski na pudełku od zapałek jest: zapominamy o trzecim przykazaniu: mamy prawo do odpoczynku. W dni powszednie narzekamy na nadmiar pracy, na zmęczenie, brak czasu. Z kolei gdy mamy niedzielę lub…Całe wypracowanie →

Umberto Eco – Drugie zapiski na pudełku od zapałek – Czy słuszne jest stwierdzenie …jeśli chcesz odpoczywać (…) wypocznek ma być całkowity ?

Myślę, stwierdzenie zawarte w tekście Umberto Eco … jeśli masz odpoczywać po pracowitym tygodniu, wypoczynek ma być całkowity… i … odpoczywając pracuję w pocie czoła, z pewnością ciężej niż w dni powszednie… jest słuszne. W rzeczywistości odpoczywają tylko Ci, którzy…Całe wypracowanie →

Stanisław Barańczak – NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Dlaczego podmiot liryczny zwraca się do Boga i do czego jest potrzebna wiara?

Podmiot liryczny, w wierszu Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy, jest człowiekiem wierzącym, ale poszukującym Boga. Zwraca się do Stwórcy, aby ujawnił się i pokazał ludziom. Pragnął tego, gdyż myślał, iż ludzie poprzez wiarę w Boga, będą szczęśliwi…Całe wypracowanie →

Jan Kochanowski Czego chcesz od nas Panie; Krzysztof Kamil Baczyński Przypowieść; Stanisław Barańczak NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy – Cechy Boga we wszystkich trzech utworach

Bóg w utworze Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas Panie: wszechmocny sprawiedliwy dba o harmonię ma władzę Bóg w utworze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Przypowieść: wszechmocny stwórca świata nie kieruje człowiekiem odpoczywa Bóg w utworze Stanisława Barańczaka NN próbuje sobie przypomnieć…Całe wypracowanie →