Posts Tagged: pojęcie

Wywiad – Pojęcie, wskazówki jak przygotować i przeprowadzić dobry wywiad

Wywiad – rozmowa ze znaną osobą bądź też z kimś, kto prezentuje wiedzę, która jest przedmiotem zainteresowania społeczeństwa. Jak przygotować i przeprowadzić dobry wywiad: Uświadomić sobie cel wywiadu. Zgromadzić informacje na dany temat, przygotować się merytorycznie. Przygotować ciekawe, niebanalne pytania….Całe wypracowanie →

List otwarty – Pojęcie

List otwarty to rodzaj listu, który jest skierowany przez nadawcę indywidualnego lub zbiorowego do osób publicznych lub instytucji. List otwarty dotyczy istotnych kwestii życia społecznego, politycznego lub kulturalnego i ma za zadanie zwrócić na nie ogólną uwagę w trybie alarmującym….Całe wypracowanie →

Przemówienie – Pojęcie, cechy, rodzaje, plan, sposób wygłaszania przemówienia

Przemówienie – to forma wypowiedzi, której funkcją jest oddziaływanie na odbiorcę, na jego rozum, uczucia i wolę. Przemówienie powinno drogą perswazji pouczać, poruszać, zachwycać. Powinno być tak skonstrutowane, aby przekonywało o słuszności tezy, zasadności zgromadzonych argumentów i fałszu zbijanych twierdzeń….Całe wypracowanie →