Posts Tagged: pisanie matura angielski

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – techniki pomocne przy pisaniu rozprawki – angielski

Warto zastosować poniższe techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw na pisemnej maturze rozszerzonej z angielskiego. Przede wszystkim, zanim zaczniesz pisać rozprawkę, najpierw się porządnie przygotuj! Wypisz argumenty, zastanów się nad ciekawą myślą we wstępie i logicznym podsumowaniem….Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – styl wypowiedzi – angielski

Pisząc rozprawkę na pisemnej maturze rozszerzonej z angielskiego, zdający musi używać odpowiedniego stylu wypowiedzi. Przede wszystkim należy stosować język formalny! Ważne są dłuższe zdania, odpowiednio połączone spójnikami oraz wyszukane wyrażenia, bez powielania wyrażeń potocznych. A zatem jeszcze raz. Styl formalny…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw – angielski

Aby Twoja rozprawka na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzony wypadła jeszcze lepiej, przeczytaj i zastosuj garść poniższych porad. 1) Przeczytaj uważnie podany temat wypracowania. Nie spiesz się, pozwól pomysłom zalać Twoją głowę. 2) Weź kartkę i zanotuj najpierw…Całe wypracowanie →