Posts Tagged: Jan kochanowski

Odrodzenie w Polsce

Polski renesans trwał od połowy XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku. Największy i najwspanialszy okres rozkwitu polskiego odrodzenia przypada na wiek XVI, nazwany złotym wiekiem kultury polskiej. Było to za panowania króla Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta…Całe wypracowanie →

Jan Kochanowski – Na lipę, Na dom w Czarnolesie, Na zdrowie, Na Konrata, O Koźle, Na nabożną, Na młodość, O miłości, Do Hanny – Znajdź cechy fraszki we fraszkach Kochanowskiego

Fraszka Na lipę Jana Kochanowskiego: pointa apostrofa wiersz sylabiczny i wykrzyknikowy utajniona obecność podmiotu: dobrotliwy obserwator zwięzłość formy Na dom w Czarnolesie: wiersz sylabiczny i stychiczny apostrofa jawna obecność podmiotu pointa zwięzłość formy Na zdrowie: apostrofa wiersz sylabiczny i stychiczny…Całe wypracowanie →