Posts Tagged: długie formy wypowiedzi po angielsku

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay – angielski

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay przedstawiaj się następująco: – każdy akapit, który znajdzie się w części rozwinięcia, powinien zawierać zdanie kluczowe, które albo jest zdaniem wprowadzającym, albo podsumowującym jego treść – kolejne zdania akapitu powinny stanowić rozwinięcie/uzasadnienie myśli,…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – przydatne zwroty do rozprawki typu opinion essay – angielski

Oto zebrana lista przydatnych zwrotów, wyrażeń oraz spójników, które możesz, a nawet powinieneś używać podczas tworzenia swojej rozprawki typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Warto dosłownie nauczyć się tych zwrotów, ponieważ nie tylko wzbogaci to…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay – angielski

Aby Twoja rozprawka typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzony wypadła jeszcze lepiej, przeczytaj i zastosuj garść poniższych porad. 1) Przeczytaj uważnie podany temat wypracowania. Nie spiesz się, pozwól pomysłom zalać Twoją głowę. 2) Zapisz wszystkie…Całe wypracowanie →