Młoda Polska

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara – Zachód leży w złu – odnieś się do zarzutów Dostojewskiego postawionym Europie Zach.

Dzieła, jakie Fiodor Dostojewski napisał po powrocie z zesłania przepełnione są głównie refleksją nad ateizmem, a szczególnie nad problemami ateizmu szerzącego się wtedy wśród rosyjskiej inteligencji, co jest wyrazem negatywnych wpływów z Zachodu Europy. Jego twórczość była rodzajem protestu przeciwko szerzącemu się…Całe wypracowanie →

Wesele – Inteligencja i chłopi – Stanisław Wyspiański

Dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele to utwór nawiązujący do rzeczywistego wesela poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkarpackich Bronowic. Wesele odbywa się w wiejskiej chacie, w domu Włodzimierza Tetmajera, pełniącego rolę Gospodarza. Na wesele inteligenta z chłopką przybyli goście z Krakowa,…Całe wypracowanie →

Stanisław Wyspiański – Wesele – zwierciadło, w którym odbija się Polska. Dramat realistyczno – symboliczny

Inspiracją powstania utworu Wesele Wyspiańskiego było wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną z podkarpackich Bronowic. Wesele odbywa się z wiejskiej chacie w 1900 r., w domu Włodzimierza Tetmajera, utożsamianego w dramacie z Gospodarzem. Na ścianach wiszą reprodukcje obrazów Matejki…Całe wypracowanie →

Ludzie bezdomni – Doktor Judym jako idealista-społecznik – Stefan Żeromski

Głównym bohaterem powieści Ludzie bezdomni jest doktor Judym. To idealista – społecznik, który podjął walkę z otaczającym go złem i niesprawiedliwością społeczną. Judym jest synem warszawskiego szewca- pijaka. Dzięki życzliwości ciotki zdobywa wykształcenie. Swój zawód pojmuje jako służbę ludziom najuboższym, gdyż…Całe wypracowanie →