historia

Czym zajmował się Mikołaj Kopernik?

Po powrocie do Polski Mikołaj Kopernik osiedlił się na Warmii. Wiedzę, jaką zdobył podczas nauki wykorzystał dla dobra ojczyzny. Był zarządcą wielkich majątków, budował i zasiedlał wsie. Jako znawca medycyny, pomagał ludziom cierpiącym. Potrafił opracowywać mapy, między innymi sporządził mapę…Całe wypracowanie →

Gdzie urodził się i gdzie studiował Mikołaj Kopernik?

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 r. – XV wieku. Studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie słuchał wykładów polskich astronomów o gwiazdach oraz uczył się prowadzić obserwacje ciał niebieskich. Potem studiował prawo i medycynę we Włoszech.

Rozwój Aten po wojnach grecko-perskich – Demokracja ateńska

Wojny z Persami w znacznym stopniu przyczyniły się do uformowania demokracji. Zbudowanie floty spowodowało rozwinięcie zaplecza społecznego. Przy budowie statków zatrudnienie znaleźli przedstawiciele najniższych warstw społecznych. Demokracja ateńska rozwinęła się w V w. p.n.e. za czasów Peryklesa. Najważniejszym organem stało…Całe wypracowanie →

Dwudziestolecie międzywojenne – Chronologia okresu – związek wydarzeń literackich ze zjawiskami kulturowymi epoki

1. Wydarzenia polityczne: kataklizm I wojny światowej (1914-1918) rewolucja rosyjska (1917) 2. Wydarzenia naukowe i filozoficzne: teoria względności Alberta Einsteina – zrelatywizowanie czasu i przestrzeni, odkrycie niezgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem intuicjonizm Henryka Bergsona behawioryzm Johna Watsona psychoanaliza Zygmunta Freuda

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej: zamach na arcyksięcia Franciszka Józefa Pośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej: francuska chęć odwetu za klęskę w wojnie z Prusami rywalizacja kolonialna między mocarstwami dążenie Niemiec do uzyskania stosownej ich zdaniem liczby kolonii rywalizacja…Całe wypracowanie →