Posts Tagged: złoty róg

Wesele Bohaterowie. Postacie realistyczne – Stanisław Wyspiański

Wesele Bohaterowie: Pan Młody– Lucjan Rydel (1870-1918), poeta, dramaturg, pisarz, przyjaciel Wyspiańskiego. Zachwyca się urodą wiejskiego krajobrazu, zafascynowany jest chłopami, ich tężyzną fizyczną i zdrowiem. Garnie się do życia na wsi, poślubił chłopkę. Jest typowym przykładem ludomana. Swoje dotychczasowe życie…Całe wypracowanie →

Wesele – Jak Wyspiański widzi możliwość zrywu narodowowyzwoleńczego?

Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy ówczesne społeczeństwo jest zdolne podjąć walkę narodowowyzwoleńczą. By było to możliwe, potrzebna jest narodowi jedność oraz społeczna solidarność.  Właśnie w bronowickiej chacie zebrali się przedstawiciele obu reprezentatywnych warstw narodu: inteligencja i…Całe wypracowanie →