Posts Tagged: władysław broniewski

Słowo o Stalinie – Interpretacja – Władysław Broniewski

Wiersz Władysława Broniewskiego Słowo o Stalinie ukazuje aprobatę poety dla wprowadzenia komunizmu w Polsce. Wiersz ma charakter propagandy. Poeta przedstawia osobę Stalina jako człowieka mądrego, wspaniałomyślnego, posiadającego niemal boską moc. Nazywa go maszynistą pociągu dziejów, zachęcając w ten sposób czytelnika…Całe wypracowanie →

Żołnierz polski – Interpretacja i analiza – Broniewski

Wiersz Władysława Broniewskiego Żołnierz polski opowiada o losie pokonanego w walce żołnierza. Jest wyrazem przygnębienia z powodu rozbicia polskiej armii w pierwszych dniach wojny. W wierszu panuje nastrój rozpaczy i przygnębienia. Oto polski żołnierz, będący reprezentantem wszystkich polskich żołnierzy, ze spuszczoną głową…Całe wypracowanie →

Władysław Broniewski – Bagnet na broń – Interpretacja i analiza

Tematem wiersza Władysława Broniewskiego Bagnet na broń jest konieczność poświęcenia się dla ojczyzny. Wiersz ten powstał przed wybuchem II wojny światowej, w kwietniu 1939 r. Poeta przewiduje wydarzenia wrześniowe, wzywa naród do oporu wobec grożącej Polsce agresji, do bezwzględnej walki i gotowości…Całe wypracowanie →

Władysław Broniewski – Ballady i romanse – Interpretacja

W wierszu Ballady i romanse Władysław Broniewski opisuje tragiczne losy małej Żydówki. Obłąkana z rozpaczy Ryfka, której Niemcy zabili rodziców, biega po gruzach. Przypadkowi ludzie pomagają nieszczęśliwej dziewczynce, ofiarowując jej bułkę, grosik, cosik, lecz oto przyjeżdżający SS-mani rozstrzeliwują Żydowskiego dziecko….Całe wypracowanie →