Posts Tagged: tytuł miłosierdzie gminy

Miłosierdzie gminy – Problematyka. Ironiczna wymowa tytułu – Maria Konopnicka

Nowela Miłosierdzie gminy Marii Konopnickiej ukazuje tragiczny los zawadzających wszystkich starców. Autorka zwraca uwagę na negatywne skutki nadużycia jednej z idei pozytywizmu, postulatu filantropii, polegającej na bezinteresownej pomocy najuboższym. Słowo miłosierdzie przybiera tu odcień ironiczny, tak naprawdę zachowanie szwajcarskich gospodarzy i gminy…Całe wypracowanie →