Posts Tagged: tukidydes

Dlaczego klasycy – Interpretacja i analiza – Zbigniew Herbert

Wiersz Zbigniewa Herberta Dlaczego klasycy przedstawia prawdziwego klasyka, godnego naśladowania. Poeta dokonuje charakterystyki porównawczej Tukidydesa, greckiego stratega wojennego i generałów ostatnich wojen. Stara się ukazać co ich łączy, a co różni. Tukidydes, w odróżnieniu do generałów wojennych XX wieku, obiektywnie…Całe wypracowanie →