Posts Tagged: teoria behawioryzmu

Dwudziestolecie międzywojenne – Kierunki filozoficzne

Kierunki filozoficzne: materializm dialektyczny – teoria filozoficzna, której twórcami są Karol Marks i Fryderyk Engels, a rozwinięta przez Włodzimierza Lenina. Według nich poznanie rzeczywistości jest ciągłym procesem gromadzenia prawd względnych i zbliżanie się do prawdy absolutnej. Rzeczywistość jest traktowana historycznie…Całe wypracowanie →

Dwudziestolecie międzywojenne – Chronologia okresu – związek wydarzeń literackich ze zjawiskami kulturowymi epoki

1. Wydarzenia polityczne: kataklizm I wojny światowej (1914-1918) rewolucja rosyjska (1917) 2. Wydarzenia naukowe i filozoficzne: teoria względności Alberta Einsteina – zrelatywizowanie czasu i przestrzeni, odkrycie niezgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem intuicjonizm Henryka Bergsona behawioryzm Johna Watsona psychoanaliza Zygmunta Freuda