Posts Tagged: tadeusz borowski

Literatura współczesna – pokolenia literackie

Pokolenie literackie – to grupa pisarzy, artystów i krytyków urodzonych niemal w tym samym czasie, niemająca formalnego charakteru. Łączy ich przeżycie pokoleniowe, poczucie wspólnych ideałów artystycznych oraz wspólna walka z przedstawicielami wcześniejszych kierunków literackich Pokolenie Kolumbów, rocznik 1920 – grupa…Całe wypracowanie →

Tadeusz Borowski – Opowiadania – Życie w obozie na podstawie Opowiadań

Opowiadania Tadeusza Borowskiego poświęcone są wojennym i obozowym doświadczeniom pisarza. Borowski od 1943 r. był więźniem obozów koncentracyjnych m.in. Oświęcimia. W swoich obozowych opowiadaniach autor odrzucił tradycyjny, martyrologiczny sposób ukazywania życia w lagrze, Borowski opisał w technice behawioryzmu obozową rzeczywistość….Całe wypracowanie →

Literatura obozowa

Literatura obozowa jest działem literatury opisującej przeżycia więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, z okresu II wojny światowej. Pisarze literatury obozowej starali się przedstawić nie tylko warunki życia w obozach, lecz także próbowali ukazać psychiczne i moralne zniszczenie człowieka poprzez nieustanne obcowanie…Całe wypracowanie →