Posts Tagged: roland

Pieśń o Rolandzie – Napisz notatkę w formie tabeli, w której uwzględnisz prawdę i legendę o Rolandzie

Prawda o czynach Rolanda Legenda hrabia Marchii Bretońskiej dowodził tylnymi wojskami Karola Wielkiego powracających z Hiszpanii napadnięty i zabity przez Basków (pogan) w wąwozie zdobył dużo siem dla Karola Wielkiego prosi Boga o przebaczenie wszystkich grzechów zesłanie św. Michała i…Całe wypracowanie →

Pieśń o Rolandzie – Przebieg bitwy w wąwozie Roncevaux – Sporządź plan wydarzeń z podziałem na sceny

Scena I – Droga powrotna cesarza Francji Kierowanie armii w stronę ojczyzny Wjazd w wąwóz Podział armii na grupy Oddanie tylnej armii pod dowództwo hrabiego Rolanda Scena II – Przybycie wojsk Saraceńskich Pojawienie się armii Saracenów idących przeciwko Francuzom Zwrócenie…Całe wypracowanie →

Średniowiecze – Epika rycerska – najbardziej znane cykle pieśni rycerskich (chanson de geste)

1. Pieśń o Rolandzie (francuskie) – mówi o czynach wojennych rycerza Rolanda i Karola Wielkiego 2. O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu (celtyckie) – opowiada o legendarnym królu Arturze i dwunastu towarzyszach, rycerzach okrągłego stołu 3. Pieśń o Nibelungach (germańskie…Całe wypracowanie →

Pieśń o Rolandzie – Wyobraź sobie, że to Ty jesteś na miejscu Rolanda. Jak byś postępował? Jakimi wartościami byś się kierował?

Roland, główny bohater Pieśni o Rolandzie odmawiając wezwania pomocy wojsk Karola postapił bardzo dumnie i honorowo. I choć są to cechy godne idealnego rycerza, to ta jego duma gubi pozostałych rycerzy, którzy giną. Ja, będąc na jego miejscu, w tej…Całe wypracowanie →

Pieśń o Rolandzie – Plan wydarzeń

1. Zwołanie narady przez króla Marsyla a) wysłanie posłów do Karola Wielkiego z prośbą o opuszczenie Hiszpanii przez wojska francuskie b) zgoda Marysla na przyjęcie wiary chrześcijańskiej przez Hiszpanię i złożenie hołdu lennego Karolowi 2. Przyjęcie warunków ugody przez Karola…Całe wypracowanie →

Pieśń o Rolandzie – Roland – ideał rycerza średniowiecznego. Charakterystyka Rolanda

Roland jest głównym i tytułowym bohaterem eposu rycerskiego jakim jest Pieśń o Rolandzie. Stał się wzorem średniowiecznego ideału rycerza dla ówczesnej Europy. Bohater był rycerzem króla Karola Wielkiego, jego siostrzeńcem, hrabią, dowódcą jednego z oddziałów. Odznaczał się niezwykłą odwagą, męstwem,…Całe wypracowanie →