Posts Tagged: problematyka

Gargantua i Pantagruel – Problematyka – Francois Rabelais

Dzieło Francoisa Rabelais’go Gargantua i Pantagruel jest powieścią fantastyczno-satyryczną. Przedstawia dzieje niecodziennych bohaterów, ojca i syna, długowiecznych i dobrodusznych olbrzymów, dla których obżarstwo i picie jest najważniejsze. Głównym celem autora było: ukazanie społeczeństwa w krzywym zwierciadle satyry scholastycznego nauczania zacofania…Całe wypracowanie →

Szewcy – Problematyka – Stanisław Witkiewicz

Dramat Stanisława Witkiewicza Szewcy ukazuje pesymistyczny pogląd autora na przyszłość ludzkości. Witkacy uważał, że cywilizacja europejska, zarażona komunizmem i faszyzmem zmierza w złym kierunku. Rozwój społeczny i postęp cywilizacyjny spowodował upadek religii, która dostarczała przeżyć metafizycznych, moralności i sztuki. Sądził,…Całe wypracowanie →

W poszukiwaniu straconego czasu – Problematyka powieści – Marcel Praust

Powieść Marcela Prausta W poszukiwaniu straconego czasu przedstawia analizę psychologiczną, której autor poddaje wszystkie, nawet najbardziej błahe wydarzenia oraz działania bohaterów. Świat przedstawiony jest przez narratora wypowiadającego się w pierwszej osobie, co pozwala go częściowo utożsamiać z autorem. W powieści…Całe wypracowanie →