Posts Tagged: powieść naturalistyczna

Naturalizm, realizm – kierunki w literaturze pozytywizmu. Powieść naturalistyczna. Powieść realistyczna

Naturalizm – podstawowy obok realizmu kierunek w literaturze 2 połowy XIX w. powstał we Francji. Za twórcę i teoretyka naturalizmu uważany jest E. Zola, który w Powieści eksperymentalnej przedstawił założenia powieści naturalistycznej. Opierając się na teorii ewolucji Karola Darwina, traktował człowieka…Całe wypracowanie →