Posts Tagged: paralelizm

Bogurodzica – Kompozycja Bogurodzicy. Określ apostrofy. Wylicz, jakie prośby zawiera pieśń

Bogurodzica ma budowę stroficzną. Każdy wers dzieli się na mniejsze cząstki. Pary wersów są podobnie zbudowane. W Bogurodzicy można zaobserwować paralelizm treściowy oraz paralelizm kompozycyjny. Paralelizm treściowy polega na powtórzeniu w obu zwrotkach podobnego układu modlitewnego – po apostrofie następuje…Całe wypracowanie →

Biblia – Cechy stylu biblijnego

Cechy stylu biblijnego: – paralelizm składniowy – powtarzanie pewnej konstrukcji składniowej – prostota składniowa – używanie imiesłowowych równoważników zdań z imiesłowowym zakończeniem na -łszy, -wszy – występowanie powtarzalnych spójników – umieszczenie przydawki wyrażonej zaimkiem typu mój, twój, jego – przewaga zdań…Całe wypracowanie →