Posts Tagged: optimum producenta

Optimum produkcji – równowaga producenta

Łącząc izokwanty, czyli krzywe jednakowego produktu z izokosztami, czyli krzywymi jednakowego kosztu, producent poszukuje optimum, tj. takiej kombinacji nakładu czynników produkcji, która określa najbardziej efektywną kombinację nakładów czynnika pracy i kapitału dla danego poziomu środków finansowych przedsiębiorstwa. Przy danym koszcie…Całe wypracowanie →