Posts Tagged: opis po angielsku

Matura pisemna rozszerzona – opis – opis przedmiotów, miejsc, budowli, wydarzeń – angielski

Oprócz opisu osób, na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym, zdający może spotkać się z poleceniem napisania opisu przedmiotu, miejsca, budowli czy wydarzenia. Wówczas plan opisu nieco ulega zmianie. Przede wszystkim, na początku skupiamy się na przedstawieniu faktów obiektywnych….Całe wypracowanie →