Posts Tagged: miron białoszewski

Literatura współczesna – pokolenia literackie

Pokolenie literackie – to grupa pisarzy, artystów i krytyków urodzonych niemal w tym samym czasie, niemająca formalnego charakteru. Łączy ich przeżycie pokoleniowe, poczucie wspólnych ideałów artystycznych oraz wspólna walka z przedstawicielami wcześniejszych kierunków literackich Pokolenie Kolumbów, rocznik 1920 – grupa…Całe wypracowanie →

Średniowieczny wizerunek śmierci – podobieństwa i różnice na podstawie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią i wiersza Wywiad Mirona Białoszewskiego

Podobieństwa utworów Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i Wywiad: – dialog śmierci z człowiekiem – śmierć jako kobieta – człowiek zadaje pytania, śmierć odpowiada Różnice: – inny język wypowiedzi – inny wizerunek śmierci – spotkanie w domu w przypadku Wywiadu…Całe wypracowanie →