Posts Tagged: międzynarodowy bank odbudowy i rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych – jako organizacja międzynarodowa w dziedzinie handlu międzynarodowego obok WTO

Obok WTO wyróżniono wiele innych organizacji międzynarodowych zajmujących się handlem międzynarodowym. Należą do nich m.in. poszczególne organy ONZ, takie jak Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) (Hoekman, Kostecki 2011). Powołana w…Całe wypracowanie →