Posts Tagged: literatura obozowa

Literatura obozowa

Literatura obozowa jest działem literatury opisującej przeżycia więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, z okresu II wojny światowej. Pisarze literatury obozowej starali się przedstawić nie tylko warunki życia w obozach, lecz także próbowali ukazać psychiczne i moralne zniszczenie człowieka poprzez nieustanne obcowanie…Całe wypracowanie →