Posts Tagged: krasiński nie-boska komedia

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Cechy hrabiego Henryka i Pankracego

Cechy hrabiego Henryka: był poetą nie potrafił kochać bliskich najważniejsza była poezja samotny, wyobcowany niezrozumiany przez ludzi odważny ceniący dobro ojczyzny, patriota człowiek honoru egoista popełnia samobójstwo Pankracy: gardził ludźmi, którymi dowodził chciał zburzyć stary porządek chciał stworzyć nowy świat,…Całe wypracowanie →

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Ideologiczny spór o kształt świata pomiędzy hrabią Henrykiem a Pankracym

Hrabia Henryk: dumny nie chce litości uważa Pankracego za karierowicza rewolucja doprowadzi do zmiany arystokracja to ludzie z przeszłością arystokraci byli potężni, opiekowali się ludem Pankracy: rewolucjoniści są młodzi, silni, zdolni do zmieniania świata arystokrację uważa się za starców, którzy…Całe wypracowanie →

Zygmunt Krasiński – Nie-boska komedia – Analiza sceny finałowej

Po zajęciu świętej Trójcy przez rewolucjonistów następuje samobójcza śmierć hrabiego Henryka. Ostatni obraz, który jawi się hrabiemu to wizerunek Boga widniejącego na tle wiecznych ciemności. Przebywający na dziedzińcu zamku Pankracy umiera ze słowami zwyciężyłeś Galilejczyku. Zakończenie wynika z przekonania autora…Całe wypracowanie →