Posts Tagged: intuicjonizm

Dwudziestolecie międzywojenne – Kierunki filozoficzne

Kierunki filozoficzne: materializm dialektyczny – teoria filozoficzna, której twórcami są Karol Marks i Fryderyk Engels, a rozwinięta przez Włodzimierza Lenina. Według nich poznanie rzeczywistości jest ciągłym procesem gromadzenia prawd względnych i zbliżanie się do prawdy absolutnej. Rzeczywistość jest traktowana historycznie…Całe wypracowanie →

Dwudziestolecie międzywojenne – Chronologia okresu – związek wydarzeń literackich ze zjawiskami kulturowymi epoki

1. Wydarzenia polityczne: kataklizm I wojny światowej (1914-1918) rewolucja rosyjska (1917) 2. Wydarzenia naukowe i filozoficzne: teoria względności Alberta Einsteina – zrelatywizowanie czasu i przestrzeni, odkrycie niezgodne z tzw. zdrowym rozsądkiem intuicjonizm Henryka Bergsona behawioryzm Johna Watsona psychoanaliza Zygmunta Freuda

Młoda Polska – Podstawowe pojęcia związane z epoką

Nirwana – pojęcie zaczerpnięte z buddyzmu. To całkowite oderwanie się od życia, stan pełen szczęśliwości i spokoju, który następuje po wyzbyciu się wszelkich pragnień i woli życia. Przewartościowanie wszystkich wartości według Nietzschego – główne założenia: założenie wartości życia- jedynie ono posiada wartość bezwzględną i z niego…Całe wypracowanie →

Filozofia Młodej Polski – Nietzsche, Schopenhauer i Bergson

Friedrich Nietzsche– filozof niemiecki, twórca tzw. filozofii życia XIX/XX w. Głosił afirmację życia, wiarę w jego sens i skuteczność energicznego działania, przeciwstawiał się dekadentyzmowi. Buntował się przeciw zastanym wartościom, przeciw przeciętności i słabości człowieka. Podjął ostrą krytykę współczesnych zasad moralności prowadzącą do przewartościowania wszystkich wartości.  Głosił, że…Całe wypracowanie →