Posts Tagged: inerpretacja

Tadeusz Różewicz – Ocalony – Interpretacja i analiza

Wiersz Tadeusza Różewicza Ocalony wyraża przeżycia i postawę pokolenia, które przeżyło wstrząs wywołany wojną. Nawiązuje do osobistych doświadczeń poety. Podmiot liryczny rozpoczyna utwór od znamiennego stwierdzenia: Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź. Jest to więc człowiek jeszcze młody, a niesie…Całe wypracowanie →