Posts Tagged: idealizm

Konformizm czy idealizm – Przykłady postaw konformistycznych i przykłady postaw idealistycznych

Przykłady postaw konformistycznych: pójście na wojnę płacenie okupu i rezygnowanie z walki ze złem wygodnictwo zrezygnowanie z wolności Przykłady postaw idealistycznych: krzewienie oświaty wśród ludzi przez nauczycieli, lekarzy pójście na wojnę, walka o pokój pomoc niepełnosprawnym pomoc zwierzętom walka o…Całe wypracowanie →

Miguel de Cervantes – Don Kichot z Manczy – Realizm czy idealizm – Jaką filozofię wyznawał Sancho Pansa, a jaką Don Kichot ?

Obiektywizm, zapoczątkowany przez Arystotelesa był bliższy Sancho Pansie: Rzeczy są prawdziwe, gdy są ugodne z rzeczywistością (odpowiadają temu do czego się odnoszą). Wynika z tego, że człowiek może poznać świat zewnętrzny za pomocą doświadczenia. Idealizm Kanta był bliższy Don Kichotowi:…Całe wypracowanie →