Posts Tagged: Francois Rabelais

Gargantua i Pantagruel – Problematyka – Francois Rabelais

Dzieło Francoisa Rabelais’go Gargantua i Pantagruel jest powieścią fantastyczno-satyryczną. Przedstawia dzieje niecodziennych bohaterów, ojca i syna, długowiecznych i dobrodusznych olbrzymów, dla których obżarstwo i picie jest najważniejsze. Głównym celem autora było: ukazanie społeczeństwa w krzywym zwierciadle satyry scholastycznego nauczania zacofania…Całe wypracowanie →