Posts Tagged: czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw dzielimy na trzy grupy: przyrodnicze, pozaprzyrodnicze oraz specjalne. Czynniki przyrodnicze to te, związane z warunkami środowiskowymi. Zaliczamy do nich: bazę surowcową, dostęp do wody oraz warunki klimatyczne. Jeśli chodzi o czynniki pozaprzyrodnicze, są one głównie związane z…Całe wypracowanie →