Posts Tagged: bagnet na bron analiza

Władysław Broniewski – Bagnet na broń – Interpretacja i analiza

Tematem wiersza Władysława Broniewskiego Bagnet na broń jest konieczność poświęcenia się dla ojczyzny. Wiersz ten powstał przed wybuchem II wojny światowej, w kwietniu 1939 r. Poeta przewiduje wydarzenia wrześniowe, wzywa naród do oporu wobec grożącej Polsce agresji, do bezwzględnej walki i gotowości…Całe wypracowanie →