Posts Tagged: baczyński cechy poezji

Cechy poezji Baczyńskiego

Cechy poezji Baczyńskiego: utwory stanowią swoistą biografię całego pokolenia Kolumbów są zapisem dramatycznych wyborów między walką o ojczyznę, a życiem osobistym katastrofizm pokoleniowy wyrażający się przeczuciem zbiorowej klęski i przedwczesnej śmierci refleksja historiozoficzna nawiązywanie do twórców romantycznych, głównie Juliusza Słowackiego…Całe wypracowanie →