Posts Tagged: arystoteles

Historia myśli ekonomicznej – Ekonomia przedklasyczna, starożytność

W starożytnej Grecji i Rzymie ekonomia (ekonomia przedklasyczna) jako nauka nie odgrywała znaczącej roli i nie przykładano do niej dużej wagi. Podstawową działalnością społeczności starożytnych było rolnictwo, siłę roboczą stanowili niewolnicy zaś gospodarstwo domowe uznawane było za podstawową jednostkę produkcyjną. Centrum…Całe wypracowanie →

Miguel de Cervantes – Don Kichot z Manczy – Realizm czy idealizm – Jaką filozofię wyznawał Sancho Pansa, a jaką Don Kichot ?

Obiektywizm, zapoczątkowany przez Arystotelesa był bliższy Sancho Pansie: Rzeczy są prawdziwe, gdy są ugodne z rzeczywistością (odpowiadają temu do czego się odnoszą). Wynika z tego, że człowiek może poznać świat zewnętrzny za pomocą doświadczenia. Idealizm Kanta był bliższy Don Kichotowi:…Całe wypracowanie →

Sofokles – Koncepcja bohatera tragicznego w ujęciu Arystotelesa. Omów zagadnienie na przykładzie tragedii Antygona i Król Edyp

Bohater tragiczny to postać powstała w teatrze antycznym, nad którą najczęściej ciąży fatum. Jego działania są z góry skazane na niepowodzenie, a każda decyzja, którą podejmie zawsze prowadzi do klęski. Życie bohatera zostało zaś zaplanowane przez bogów. Był to bohater…Całe wypracowanie →