Posts Tagged: antoni słonimski

Elegia miasteczek żydowskich – Interpretacja – Antoni Słonimski

Wiersz Antoniego Słonimskiego Elegia miasteczek żydowskich nawiązuje do kwestii holocaustu – tragedii Żydów. Poeta wspomina w utworze miasteczka żydowskie. W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy istniejące przed wojną, atmosfera w nich panująca: Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek I śpiewu…Całe wypracowanie →

Alarm – Interpretacja – Antoni Słonimski

Wiersz Antoniego Słonimskiego Alarm ukazuje dramat wojny. Utwór jest rodzajem reportażu z bombardowanej Warszawy. Utwór powstał w 1939 r., opisuje autentyczny alarm przeciwlotniczy, nadawany za pośrednictwem Polskiego Radia. Urywana, gorączkowa narracja oddaje grozę pierwszych dni wojny. Pierwsza część wiersza przedstawia atmosferę nalotów…Całe wypracowanie →