Posts Tagged: adam mickiewicz

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Obyczaje przedstawione w Panu Tadeuszu

Obyczaj – powszechnie przyjęty, umowny, najczęściej utwierdzony tradycją sposób postępowania w danych okolicznościach właściwy pewnej grupie ludzi, charakterystyczny dla danego terenu, okresu itp., obyczaj to innymi słowy zwyczaj. Obyczaje przedstawione w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza: polonez opowiadanie legend słuchanie koncertu…Całe wypracowanie →

Pan Tadeusz – Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego – Adam Mickiewicz

Jacek Soplica, bohater utworu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz, a późniejszy ksiądz Robak, jest przykładem bohatera romantycznego nowego typu. Jest postacią dynamiczną, zmieniającą się w czasie akcji. Tak burzliwe były jego dzieje i tak wielkie przemiany wewnętrzne, że jego biografia to charakterystyka…Całe wypracowanie →

Adama Mickiewicz – Żegluga – Dlaczego wiersz Żegluga Mickiewicza jest sonetem?

Wiersz Adama Mickiewicza Żegluga jest sonetem, ponieważ składa się z 14 wersów podzielonych na cztery zwrotki. Dwie pierwsze strofy są czterowersowe, dwie kolejne trzywersowe. Zwrotki czterowersowe mają charakter opisowy, natomiast zwrotki trzywersowe refleksyjny. Ukazują uczucia podmiotu lirycznego. W utworze poeta…Całe wypracowanie →

Pan Tadeusz – Opis burzy nad Soplicowem – Środki artystyczne – Adam Mickiewicz

Epitety: ozłocona ziemia krople dżdżyste wielkie, jasne, okrągłe traw przekosy kędziory snopów długim warkoczem niezmierne słońce Porównania: krople dżdżyste jak grady ziarniste chmura za słońcem leci jak gdyby je pochwycić chciała przed zachodem lecą traw przekosy jako garściami wyrywane włosy…Całe wypracowanie →