Posts Tagged: adam mickiewicz

Oda do młodości – jako manifest młodych – interpretacja – Adam Mickiewicz

Utwór Adama Mickiewicza Oda do młodości jest dowodem ścierania się klasycznych poglądów z nowymi, romantycznymi poglądami. Wyrosła ona z doświadczeń młodzieńczej działalności Adama Mickiewicza, jest świadectwem ewolucji ruchu filomatów. Utwór łączy w sobie tradycje oświeceniowe z nowymi regułami i ideami romantyzmu….Całe wypracowanie →

Konrad Wallenrod – Romantyczne rozumienie roli poezji i poety w życiu narodu według Konrada Wallenroda – Adam Mickiewicz

W utworze Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod, poeta zawarł motto: Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem, które zapożyczył od Niccola Machiavellego. Słowa wzywają do walki o niepodległość, a także pokazują dwie cechy, które powinniśmy posiadać podczas…Całe wypracowanie →

Romantyczność – Polemika klasyków z romantykami w balladzie romantycznej – Adam Mickiewicz

Balladę Adama Mickiewicza Romantyczność poprzedza motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira, będące deklaracją światopoglądu romantyka: widzę znacznie więcej oczyma romantyka niż zmysłami. Adam Mickiewicz przedstawia w utworze dwa punkty widzenia: pierwszy z nich to romantyczny, oparty na wierze i sercu, reprezentowany przez Karusię…Całe wypracowanie →

Lilie – Zbrodnia to niesłychana – Interpretacja – Adam Mickiewicz

Ballada Adama Mickiewicza Lilie ukazuje ludowe poczucie sprawiedliwości i wynikające stąd przekonanie, że człowiek postępujący niemoralnie musi zostać ukarany za popełnione zło. Odsłania poglądy ludu na temat dobra i zła. Przedstawia problematykę moralną dotyczącą winą i kary, sumienia i odpowiedzialności. Bohaterka Lilii zabija męża…Całe wypracowanie →