Literatura współczesna

Władysław Broniewski – Bagnet na broń – Interpretacja i analiza

Tematem wiersza Władysława Broniewskiego Bagnet na broń jest konieczność poświęcenia się dla ojczyzny. Wiersz ten powstał przed wybuchem II wojny światowej, w kwietniu 1939 r. Poeta przewiduje wydarzenia wrześniowe, wzywa naród do oporu wobec grożącej Polsce agresji, do bezwzględnej walki i gotowości…Całe wypracowanie →

Czesław Miłosz – Piosenka o końcu świata – Interpretacja i analiza

Wiersz Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata mówi o końcu świata w indywidualnym wymiarze. Problematyka końca świata jest stale obecna w twórczości literackiej. Obok nastrojów pełnych katastrofizmu pojawiają się w poezji próby pogodzenia się z tym nieodwracalnym faktem. Właśnie temu celowi poświęcony…Całe wypracowanie →

Alarm – Interpretacja – Antoni Słonimski

Wiersz Antoniego Słonimskiego Alarm ukazuje dramat wojny. Utwór jest rodzajem reportażu z bombardowanej Warszawy. Utwór powstał w 1939 r., opisuje autentyczny alarm przeciwlotniczy, nadawany za pośrednictwem Polskiego Radia. Urywana, gorączkowa narracja oddaje grozę pierwszych dni wojny. Pierwsza część wiersza przedstawia atmosferę nalotów…Całe wypracowanie →

Niebo złote ci otworzę… – Interpretacja – Krzysztof Kamil Baczyński

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Niebo złote ci otworzę  przedstawia świat wojny oraz bezsilność człowieka wrażliwego wobec okrucieństwa wojny i jej skutków. Wojna spowodowała zniszczenie człowieka zarówno fizyczne, jak i dokonała ogromnych spustoszeń w sferze duchowej. Podmiot liryczny nie potrafi uwolnić się…Całe wypracowanie →

Kazimierz Moczarski – Rozmowy z katem – Wizerunek zbrodniarza bohatera powieści

Tytułowy kat, bohater powieści Kazimierza Moczarskiego Rozmowy z katem był likwidatorem warszawskiego getta; Autor książki przesiedział z Jurgenem Stroopem kilka miesięcy w jednej celi więziennej i dlatego bardzo szczegółowo przedstawia dzieje faszystowskiej kariery zbrodniarza, który w obliczu śmierci pozwala sobie…Całe wypracowanie →

Literatura obozowa

Literatura obozowa jest działem literatury opisującej przeżycia więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, z okresu II wojny światowej. Pisarze literatury obozowej starali się przedstawić nie tylko warunki życia w obozach, lecz także próbowali ukazać psychiczne i moralne zniszczenie człowieka poprzez nieustanne obcowanie…Całe wypracowanie →

Krzysztof Kamil Baczyński – Z głową na karabinie – Interpretacja

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową na karabinie ukazuje okrucieństwo wojny. Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, liczby pojedynczej. W wierszu podmiot liryczny przedstawia tragiczne przeżycia pokolenia Kolumbów rozdartych przez wewnętrzny konflikt między obowiązkiem walki z okupantem, a poświęceniem życia własnej…Całe wypracowanie →