Graph description – Opis grafu – Angielski

Vocabulary:

upward trend – tendencja wzrostowa

downward trend – tendencja spadkowa

go up, increase, grow, climb, rise – wzrastać

go down, decrease, fall, drop, slip – spadać

reach the peak – osiągnąć szczyt

bottom out – osiągnąć dno

bounce back – odbić się od dna

recover – wyjść z kryzysu

double – podwoić

jump, rocket, soar, take off – gwałtownie wzrosnąć

plummet – gwałtownie spadać

fluctuate – ulegać wahaniom

be flat – nie zmieniać się

table – tabela

diagram – diagram

column – kolumna

horizontal axis – oś pozioma

vertical axis – oś pionowa

solid line – linia ciągła

dashed line – linia przerywana

shaded area – zacieniowany obszar

steep/shallow slope – strome/płytkie nachylenie

rapidly – gwałtownie

dramatically/substantially/considerably – znacząco

slightly/softly/marginally – trochę

steadily/gradually – stopniowo

a great deal more than – znacznie więcej niż

somewhat more than – nieco więcej niż

just over – nieco ponad

slightly more than – nieco ponad

around/about – około

almost/nearly – prawie

far less than – znacznie mniej niż

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.