Graph description – Opis grafu – Angielski

In 2012 the price jump was dramatic – W 2012 r. skok cenowy był wyraźny

At present oil prices dropped slightly – Obecnie ceny ropy lekko spadły

We reduced cost by 5% – Obniżyliśmy koszty o 5%

Oil prices went up/grew/increased softly – Ceny ropy wzrosły nieznacznie

Share prices on Asian markets fell/dropped/decreased/went down by about 2 percentage point – Kursy akcji na rynkach azjatyckich spadły o ok. 2 punkty procentowe

Last year average price of primary good amounted to x – W ostatnim roku średnia cena towarów pierwszej potrzeby wyniosła x.

As it comes out of the grapf … – Jak wynika z grafu …

As can be seen from the chart … – Jak można zobaczyć na wykresie …

My next slide shows … – Mój następny slajd pokazuje …

Looking now at the figures for the third quarter we can see … – Patrząc teraz na dane dla trzeciego kwartału możemy zobaczyć …

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.