Filozofia pozytywizmu

Filozofia pozytywizmu obejmuje następujących przedstawicieli i kierunki:

  • Francuz August Comte – sformułował podstawy pozytywizmu w swoim dziele Kurs filozofii pozytywnej. Jest on właściwym twórcą pozytywizmu, autor dzieł: Rozprawa o duchu pozytywnym i System polityki pozytywnej. Według jego teorii pozytywny to realny, ścisły i użyteczny. Pozytywiści głosili scjentyzm, którego głównymi wyznacznikami było: zaufanie do nauki, oparcie się na metodzie empirycznej i na naukach przyrodniczych. Wyróżniała ich niechęć do metafizyki oraz wszelkiego irracjonalizmu

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.