Czas Present Perfect – budowa, zastosowanie – angielski gramatyka

Czas Present Perfect, czyli czas teraźniejszy dokonany jest już nieco trudniejszy w zrozumieniu niż czas present simple czy present continuous. Zacznijmy od budowy zdania w tym czasie. Po podmocie pojawia się operator has/have w zależności od osoby z jaką mamy do czynienia, a kolejno stawiamy czasownik w III formie.

Podmiot+ have/has (dla 3. os. l. poj.) + III forma czasownika

Przykładowo: I have bought a new car. albo: She has washed her hair.

Jeśli chodzi o III formę czasownika to tworzymy ją w zależności od tego, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym czy nieregularnym. I tak w przypadku czasowników regularnych dodajemy tylko końcówkę -ed, np. wash -> washed. Niestety, czasowników nieregularnych musimy się po prostu nauczyć, np. take-> taken. 

  • PYTANIA/PRZECZENIA

Tworzenie pytań w czasie present perfect jest niezwykle proste. Operator have lub has (w zależności od osoby) stawiamy przed podmiotem.

Przykładowo: Have you washed your hair? albo: Has your mum taken your bag?

Aby stworzyć zdanie przeczące, dodajemy słówko "not". 

Przykładowo: I have not washed my hair <-> I haven't washed my hair.

My mum has not taken my bag <-> My mum hasn't taken my bag.

  • ZASTOSOWANIE

1) czynności, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej -> Adam has worked in a bank for three years (Adam pracuje w banku przez trzy lata)

2) czynności, które niedawno zostały skończone i widzimy ich rezultat -> She has just washed her hair (Ona właśnie umyła włosy – teraz jej włosy są owinięte w ręcznik)

3) Sytuacje, które miały miejsce w nieokreślonym czasie w przeszłości -> Adam bought a new car (Adam kupił nowy samochód – ale nie wiemy kiedy dokładnie). Jeśli chcemy określić czas zdarzenia, wówczas używamy czasu Past Simple.

4) Present Perfect stosujemy z następującymi wyrażeniami: for, since, already, yet, always, just, ever, never, so far, today, this week/month, how long, lately, recently, still itp.

  • FOR/SINCE

Charakterystyczne dla czasu Present Perfect są wyrażenia for/since.

Anna has lived in Warsaw for ten years. -> Anna mieszka w Warszawie przez 10 lat. (Określamy konkretny przedział czasowy, od…do)

Anna has lives in Warsaw since 1998. -> Anna mieszka w Warszawie od 1998. (Określamy moment rozpoczęcia)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.