Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Pan Tadeusz poematem epickim

 1. Tytuł utworu
  a) Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
  b) Tadeusz (postać drugoplanowa)
 2. Elementy liryczne utworu:
  a) utwór napisany wierszem
  b) apostrofa
  c) wewnętrzne przeżycia poety
  d) podział utworu na księgi
  e) środki artystyczne
 3. Elementy epickie utworu:
  a) opisy
  b) narrator
  c) wątki
  d) bohaterowie: Jacek Soplica, szlachta polska i inni

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest poematem epickim. Utwór posiada wyraźne elementy epickie (świat przedstawiony, narrator, bohaterowie) i elementy liryczne (forma wierszowana, język poetycki, kompozycja właściwa większym formom lirycznym)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.