Posts Tagged: zbigniew herbert

Dlaczego klasycy – Interpretacja i analiza – Zbigniew Herbert

Wiersz Zbigniewa Herberta Dlaczego klasycy przedstawia prawdziwego klasyka, godnego naśladowania. Poeta dokonuje charakterystyki porównawczej Tukidydesa, greckiego stratega wojennego i generałów ostatnich wojen. Stara się ukazać co ich łączy, a co różni. Tukidydes, w odróżnieniu do generałów wojennych XX wieku, obiektywnie…Całe wypracowanie →

Zbigniew Herbert – Modlitwa Pana Cogito-Podróżnika – interpretacja

Wiersz Zbigniewa Herberta Modlitwa Pana Cogito-Podróżnika ma formę modlitwy, ponieważ rozpoczyna się apostrofą do Boga oraz dzieli się na część błagalną i dziękczynną. Na początku podmiot liryczny składa dziękczynienia za stworzenie różnorodnego świata, za umożliwienie zwiedzenia różnych zakątków ziemi, za…Całe wypracowanie →

Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito – dla współczesnego człowieka i interpretacja

Przesłanie Pana Cogito dla współczesnego człowieka: wyznaczaj sobie cele uparcie realizuj je postępuj zgodnie z własnym sumieniem, nie ulegaj presji tłumu mów zawsze prawdę broń zawsze poniżonych i bitych okazuj pogardę szpiclom, katom, tchórzom nie wybaczaj tym, którzy zdradzili strzeż…Całe wypracowanie →

Przesłanie Pana Cogito – Motyw otchłani w poezji współczesnej Przepaść Pana Cogito – Interpretacja – Zbigniew Herbert

Utwór Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogitoma charakter manifestu, wyznania i modlitwy. Zawiera podstawowe prawdy moralne. Pan Cogito, a zarazem Zbigniew Herbert, zabiera głos w różnych kwestiach życiowych. Mówi o muzyce, moralności, kłamstwie, prawdzie. Wskazuje co jest dobre, a co złe. Każde przykazanie…Całe wypracowanie →