Posts Tagged: william szekspir

W Weronie – Liryka refleksyjna – Interpretacja – Cyprian Kamil Norwid

Wiersz Cypriana Kamila Norwida W Weronie powstał około 1862 r., pod wpływem wrażeń poety z wycieczki do Werony, gdzie odwiedził miejsca związane z tragedią Romea i Julii. Wiersz zawiera dwa sposoby odbierania rzeczywistości: romantyczny, czyli poprzez uczucia oraz racjonalistyczny, za pomocą rozumu. Poeta przedstawił…Całe wypracowanie →

Romantyczność – Polemika klasyków z romantykami w balladzie romantycznej – Adam Mickiewicz

Balladę Adama Mickiewicza Romantyczność poprzedza motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira, będące deklaracją światopoglądu romantyka: widzę znacznie więcej oczyma romantyka niż zmysłami. Adam Mickiewicz przedstawia w utworze dwa punkty widzenia: pierwszy z nich to romantyczny, oparty na wierze i sercu, reprezentowany przez Karusię…Całe wypracowanie →

Makbet – Tragizm Makbeta i tragizm Edypa: podobieństwa i różnice – William Szekspir

Dramat Williama Szekspira Makbet opowiada o losach szkockiego rycerza, którego pragnienie władzy doprowadziło do popełnienia przez niego wielu zbrodni. Rycerz, pomimo namowom żony, waha się zamordować króla, jego krewnego, suwerena, oraz gościa. Czuje żądzę władzy, lecz boi się utracić dotychczasową godność…Całe wypracowanie →