Posts Tagged: tworzenie wypowiedzi pisemnej

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – przydatne zwroty do rozprawki typu opinion essay – angielski

Oto zebrana lista przydatnych zwrotów, wyrażeń oraz spójników, które możesz, a nawet powinieneś używać podczas tworzenia swojej rozprawki typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Warto dosłownie nauczyć się tych zwrotów, ponieważ nie tylko wzbogaci to…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay – angielski

Aby Twoja rozprawka typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzony wypadła jeszcze lepiej, przeczytaj i zastosuj garść poniższych porad. 1) Przeczytaj uważnie podany temat wypracowania. Nie spiesz się, pozwól pomysłom zalać Twoją głowę. 2) Zapisz wszystkie…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – pisanie – wymagania egzaminacyjne – angielski

Maturalny egzamin pisemny z angielskiego na poziomie rozszerzonym (matura pisemna z angielskiego) z części dotyczącej tworzenia wypowiedzi pisemnej obejmuje sprawdzenie takich umiejętności jak: – zasady tworzenia różnorodnych tekstów: rozprawek, opisów, recenzji i opowiadań – opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk, przedmiotów, czynności…Całe wypracowanie →