Posts Tagged: tworzenie wypowiedzi pisemnej

Matura pisemna rozszerzona – opis – opis przedmiotów, miejsc, budowli, wydarzeń – angielski

Oprócz opisu osób, na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym, zdający może spotkać się z poleceniem napisania opisu przedmiotu, miejsca, budowli czy wydarzenia. Wówczas plan opisu nieco ulega zmianie. Przede wszystkim, na początku skupiamy się na przedstawieniu faktów obiektywnych….Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – techniki pomocne przy pisaniu rozprawki – angielski

Warto zastosować poniższe techniki pomocne przy pisaniu rozprawki typu za i przeciw na pisemnej maturze rozszerzonej z angielskiego. Przede wszystkim, zanim zaczniesz pisać rozprawkę, najpierw się porządnie przygotuj! Wypisz argumenty, zastanów się nad ciekawą myślą we wstępie i logicznym podsumowaniem….Całe wypracowanie →