Posts Tagged: rozprawka

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – przydatne zwroty do rozprawki typu opinion essay – angielski

Oto zebrana lista przydatnych zwrotów, wyrażeń oraz spójników, które możesz, a nawet powinieneś używać podczas tworzenia swojej rozprawki typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Warto dosłownie nauczyć się tych zwrotów, ponieważ nie tylko wzbogaci to…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – porady dotyczące pisania rozprawki typu opinion essay – angielski

Aby Twoja rozprawka typu opinion essay na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzony wypadła jeszcze lepiej, przeczytaj i zastosuj garść poniższych porad. 1) Przeczytaj uważnie podany temat wypracowania. Nie spiesz się, pozwól pomysłom zalać Twoją głowę. 2) Zapisz wszystkie…Całe wypracowanie →

Zemsta – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje – udowodnij słuszność racji na przykładzie Zemsty – Aleksander Fredro

Powiedzenie zgoda buduje, niezgoda rujnuje uważam, że jest słuszne i wciąż aktualne. Przekonać się o tym możemy, analizując zachowanie bohaterów Aleksandra Fredry Zemsta, jak również z obserwacji codziennego życia. Zgoda buduje przyjaźń, daje szczęście, miłość, a także bogactwo, zaś kłótnie…Całe wypracowanie →

Mały Książę – A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, ludzie nie mają przyjaciół – rozprawka – Antoine de Saint-Exupery

A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi ludzie nie mają przyjaciół. Właśnie takiego stwierdzenia użył lis, jeden z bohaterów książki Antoine de Saint-Exupery’ego Mały Książę. Czy zwierzę miało rację? Czy nasz obecny świat jest aż tak brutalny? Z pewnością trudno jest odpowiedzieć…Całe wypracowanie →

Czy dzieła święte i legendarne mówią coś istotnego o nas, ludziach XXI wieku? Napisz rozprawkę w oparciu o Biblię, Odyseję, Legendy Arturiańskie – rozprawka

Uważam, że dzieła święte i legendarne dotyczą także nas, ludzi XXI wieku. W tych utworach powtarza się motyw podróży. Życie wszystkich ludzi, począwszy od lat najdawniejszych, aż do współczesnych jest niczym innym, jak nieustanną wędrówką, dążeniem do obranego celu. Moim…Całe wypracowanie →

Ojczyzna to zbiorowy obowiązek – rozprawka w odniesieniu do Święta miłości kochanej Ojczyzny Ignacego Krasickiego, Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józef Wybickiego

Myślę, że każdy człowiek powinien dbać o dobro swojej Ojczyzny, o jej piękno, pomyślny rozwój, sławić jej imię na świecie, a jak trzeba, walczyć o nią, poświęcając swoje zdrowie, a nawet życie. Ojczyzna, to jedno słowo, a ma tak wiele…Całe wypracowanie →

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – rozprawka – czy wśród postaw współczesnych ludzi częściej spotykamy się z sytuacjami, w których człowiek człowiekowi wilkiem, czy bratem

Moim zdaniem w dzisiejszym świecie coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których człowiek człowiekowi jest wilkiem. Przeciwieństwem tego jest m.in. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, gdzie człowiek bezinteresownie pomaga bliźniemu. Obecnie rzadko spotyka się ludzi, którzy postępują w podobny sposób,…Całe wypracowanie →