Posts Tagged: rozprawka

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – styl wypowiedzi – angielski

Pisząc rozprawkę na pisemnej maturze rozszerzonej z angielskiego, zdający musi używać odpowiedniego stylu wypowiedzi. Przede wszystkim należy stosować język formalny! Ważne są dłuższe zdania, odpowiednio połączone spójnikami oraz wyszukane wyrażenia, bez powielania wyrażeń potocznych. A zatem jeszcze raz. Styl formalny…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – porady dotyczące pisania rozprawki typu za i przeciw – angielski

Aby Twoja rozprawka na pisemnej maturze z angielskiego na poziomie rozszerzony wypadła jeszcze lepiej, przeczytaj i zastosuj garść poniższych porad. 1) Przeczytaj uważnie podany temat wypracowania. Nie spiesz się, pozwól pomysłom zalać Twoją głowę. 2) Weź kartkę i zanotuj najpierw…Całe wypracowanie →

Matura pisemna rozszerzona – rozprawka – struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay – angielski

Struktura akapitu w rozprawce typu opinion essay przedstawiaj się następująco: – każdy akapit, który znajdzie się w części rozwinięcia, powinien zawierać zdanie kluczowe, które albo jest zdaniem wprowadzającym, albo podsumowującym jego treść – kolejne zdania akapitu powinny stanowić rozwinięcie/uzasadnienie myśli,…Całe wypracowanie →