Posts Tagged: pojęcie

Jak powstaje film – Etapy, pojęcie scenariusza, pojęcie scenopisu

I Etap scenariusza Pomysł Powstaje drabinka scenariuszowa Szkic scenariusza Scenariusz II Etap scenopisu Elementy scenopisu: ponumerowane sceny, pozycje; dialogi; scenografia; dźwięki III Etap realizacji filmu Zatwierdzenie budżetu Wybór aktorów Zdjęcia próbne Projektowanie i szycie kostiumów Wybór obiektów zdjęciowych Przygotowanie dekoracji…Całe wypracowanie →

Liczebniki – Pojęcie, rodzaje

Liczebnik – to część mowy oznaczająca liczbę lub kolejność osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk itp. Liczebnik odpowiada na pytania: ile? który? Liczebniki dzielimy na główne (trzej uczniowie), porządkowe (drugi rząd), zbiorowe (pięcioro drzwi), a także możemy wyróżnić ułamkowe (ćwierć chleba)…Całe wypracowanie →

Przypowieść – Pojęcie, cechy

Każda przypowieść zawiera ukryty symboliczny sens dotyczący życia ludzkiego. Przypowieść to wyraziste, krótkie opowiadanie ilustrujące pozytywne lub naganne zachowanie się osób w przedstawionej sytuacji. Autor wybiera tylko te fakty, które wymownie pokazują sens utworu, charakterystyka postaci jest uproszczona, a realia…Całe wypracowanie →

Jak napisać podanie – Pojęcie, cechy podania

Podanie – pismo urzędowe z prośbą o coś, skierowane do władz. Może być również odwołaniem, wyjaśnieniem bądź zażaleniem. Pismo to powinno zachować: rzeczowość i zwięzłość język pozbawiony środków emocjonalnych i obrazowych stosowanie gotowych formuł stały układ elementów przejrzystość układu graficznego

Recenzja filmowa i jej cechy – Co powinna zawierać recenzja filmowa lub teatralna?

Recenzja filmowa – to opinia na temat filmu zawierająca gruntowe jego omówienie oraz krytyczną ocenę. Co powinna zawierać recenzja filmowa lub recenzja teatralna? Część informacyjną, zawierającą informacje o: – twórcach dzieła – dotychczasowych osiągnięciach reżysera, kompozytora, aktorów – miejscu i…Całe wypracowanie →

Felieton – Pojęcie, cechy

Felieton – wypowiedź dziennikarska niewielkich rozmiarów napisana lekkim, przystępnym, atrakcyjnym językiem, często zawierająca elementy humoru i satyry. Tematem felietonu może być zarówno ważny i aktualny problem, jak i zwykła ciekawostka, którą autor przedstawia w sposób subiektywny. Cechy felietonu: tekst niewielkich…Całe wypracowanie →