Posts Tagged: Oświecenie

Ignacy Krasicki – Monachomachia – jako poemat heroikomiczny

Monachomachia czyli wojna mnichów Ignacego Krasickiego jest poematem heroikomicznym. Termin ten nadaje się utworom poetyckim, które parodiują (żartobliwie naśladują ) eposy bohaterskie. Efekt komiczny uzyskiwany jest w tego typu utworach przez zestawienie heroicznych bojów, niezwykłych przygód z bardzo miernymi, często wręcz śmiesznymi…Całe wypracowanie →