Polski, Matematyk, Angielski, Niemiecki

Posty otagowane mit o eneaszu

Wergiliusz – Eneida – Pro...

Epopeja Wergiliusza Eneida sławiąca męstwo wojenne i pochodzenie walecznych Rzymian wypływa z tradycji i wzorów Homera. Głównym bohaterem epopei jest Eneasz. Eneasz był synem Afrodyty i księcia trojańskiego. Był obok Hektora jednym z nadzielniejszych wodzów trojańskich. Został właśnie wybrany prze [...]